Αλυκή Λαγκούνα της Νάξου: Ο σπάνιος υγρότοπος των Κυκλάδων

Αλυκή Λαγκούνα της Νάξου: Ο σπάνιος υγρότοπος των Κυκλάδων

Από τον Χρήστο Νέζο Στο μεγαλύτερο και σημαντικότερο παράκτιο υγρότοπο των Κυκλάδων η αλυκή της Ναξου αποτελεί ενα σύμπλεγμα διαφορετικών οικοτόπων που απλώνεται σε έκταση 1000 στρεμμάτων.   Μόλις 3 χιλιόμετρα από τη χώρα της Νάξου και βρισκόμαστε σε μια μεγαλη αβαθή έκταση υφάλμυρων νερών με μικρούς κόλπους, έλη με καλαμιές, αγριοκαλαμιές, βούρλα, θάμνους, φρύγανα, σχίνα…